Terapeutka systému Somatic Sexology©

Somatická sexuální terapie

Je mezi námi mnoho lidí, kteří trpí sexuální frustrací, kteří se stali (či stále jsou) obětí zneužíváním, či se potýkají s otázkami ohledně své sexuální identity. Nebojte se ozvat. Provedu Vás léčbou traumat z minulých intimních prožitků. Prozkoumáme ženské i mužské sexuální archetypy. Ukážu Vám cestu k vlastnímu sexuálnímu vyjádření, k vlastní sexualitě a smyslnosti. Pomohu Vám k emoční, fyzické, mentální, spirituální a sexuální spokojenosti.

SE MNOU SE MŮŽETE VĚNOVAT TĚMTO OBLASTEM:

SEBEPOZNÁNÍ

Hlubší sebepoznání Vám umožní nahlédnout a uchopit Vaše vlastní přání, postoje, potřeby i slabiny. Pomůže Vám vykročit směrem k seberozvoji a uzdravení. Společně se vydáme na dobrodružnou cestu do Vaší jedinečné minulosti, cestu, která začala zplozením, pobytem v lůně matky, porodem…

Prozkoumáme Vaše brzké dětství, pubertu a dospívání. Rovněž se zaměříme na Vaše vztahy s rodinou, společností a přáteli. Objevíme dosud skryté aspekty Vaší osobnosti. Naučíme se rozpoznávat hluboko uložené vzorce Vašeho přemýšlení a jednání, Vaše pocity a emoce. Poslouží nám k tomu široké spektrum technik – práce s dechem, afirmace, vizualizace, řízené meditace, šamanské praktiky či Technika emoční svobody (EFT).

SEBEPŘIJETÍ

Na základě hlubšího sebepoznání se Vám konečně otevřou dveře k úplnému přijetí sebe sama, toho, kým opravdu jste, se všemi ctnostmi i slabostmi.

Pomocí otevřené komunikace, kreativní tvorby, práce s tělem a vzájemné upřímnosti Vás povedu k sebepřijetí, které hraje stěžejní roli při Vaší cestě k rozvoji a sebeuzdravení. Umožní Vám setkat se se sebou samým v náruči bezpodmínečné sebelásky.

DOVOLTE SI RŮST

Abychom mohli růst, musíme se zbavit svých starých návyků, svého dřívějšího já.

Rozpoznání a pochopení těchto domnělých omezení a starých vzorců chování Vás vysvobodí. Konečně překročíte svůj vlastní stín.
A pokud k tomu přidáme ještě příjetí sebe sama, objevíte netušený potenciál. Tento potenciál je plátnem, na kterém se maluje Váš život. Jakmile sami uvidíte, že jste plátnem, barvou i malířem… dá Vám to naprostou svobodu. Prozřete, že Vy jediný jste tvůrcem svého vlastního života.

Na fyzické úrovni nám k prolomení vlastních hranic dobře poslouží taoistické techniky cirkulace životní energie, extatický pohyb, techniky sebepotěšení, mapování center rozkoše či orgasmická jóga.

UVOLNĚTE SVOU RADOST

Jedině stav flow-plynutí Vám umožní ponořit se hluboko do svého nitra.

Když uprostřed nekonečného tance života, se všemi jeho radostmi i smutky, dokážete zůstat nedotčeni, pak můžete být propojení s čistou esencí vědomí.

Pak poznáte, že ať už se ve Vašem životě děje cokoli, hluboká radost je Vaším přirozeným stavem!

Ceník

Terapie

2400
 • Jedno sezení
 • 1,5 h somatická sexuální terapie samostatně nebo s partnerem

Terapie

4400
 • Jedno sezení
 • 2,5 h somatická sexuální terapie samostatně nebo s partnerem

Terapie

5800
 • Balíček 3 sezení
 • 3x 1,5 h somatická sexuální terapie samostatně nebo s partnerem

Terapie

9000
 • Balíček 5 sezení
 • 5x 1,5 h somatická sexuální terapie samostatně nebo s partnerem

Životní koučink

1600
 • Jedno sezení
 • 1 hodina poradenství / životního koučingu

Partnerské poradenství

2400
 • Jedno sezení
 • 1,5h partnerského poradenství samostatně nebo s partnerem