Terapeutka

Lucie Aujeská
Pracujte se mnou

Somatická sexuální terapie

Je mezi námi mnoho lidí, kteří trpí sexuální frustrací, kteří se stali (či stále jsou) obětí zneužíváním, či se potýkají s otázkami ohledně své sexuální identity. Nebojte se ozvat. Provedu Vás léčbou traumat z minulých intimních prožitků. Prozkoumáme ženské i mužské sexuální archetypy. Ukážu Vám cestu k vlastnímu sexuálnímu vyjádření, k vlastní sexualitě a smyslnosti. Pomohu Vám k emoční, fyzické, mentální, spirituální a sexuální spokojenosti.

Lucie Aujeská

 

Jsem tu pro vás

Poslání & vize

Mým posláním je být průvodcem těm, kteří touží po sebenaplnění. Jednotlivce i skupiny vnímám ve své lidskosti a božské podstatě. A to je často přirozeně posiluje a podporuje k jejich vlastní transformaci.

Mou vizí je pro tyto lidi vytvořit bezpečný a intimní prostor. Každý z nich se tak může rozpomenout, co je posvátné v jejich životě. Mým přáním je být čistým odrazem, skrze který ostatní můžou vidět seba sama.

Nabízené služby

Co u mě najdete? 

w

Individuální sezení

Budu vašim průvodcem při společné práci na citlivých tématech. Podíváme se na Vaše zábrany v životě i v sexuální oblasti a uvolníme je, abyste se mohli svobodně projevovat. Vědomým bádáním a hravým upřímným přístupem navrátíme vaši rovnováhu a odkryjeme vaše dávno ztracené zdroje síly.

Semináře a kurzy

Ideální prostředí, které Vás podpoří a kde načerpáte inspiraci. Nebudete na to sami – Využijte ponteciál a sílu skupiny, která vám pomůže k vaší osobní transformaci.

Online program

7 týdenní on-line program určený pro všechny Ženy, které chtějí milovat svůj život, své tělo a sama sebe ve své ženské přirozenosti, cykličnosti, sexualitě a sebevyjádření v souladu se svým srdcem a duší.

Reference

Co o mě říkají mí klienti?

Ještě stále cítím to chvění a účinek našich seezení. Stalo se při nich něco magického! Vzdávám poctu a děkuji tvé přítomnosti a laskavosti. Jsem ti hluboce vděčný. Děkuji!

Shiva Rajaya – osobní kouč

Excelentní práce s emocemi, mými pocity a tělem. Lucčina hloubka a moudrost nezná mezí. Čarovný zážitek, nechat se až do jiného stavu bytí. Veliké, veliké díky!

Adrijana Mahajan – učitelka jógy

O mně

Můj příběh

Má cesta vedla přes velkou krizi zakončenou momentem, kdy jsem usla za volantem.Probrala jsem se přesně v momentu, když přede mnou byl velký kamion. Strhla jsem volant. Sotva jsem vyvázla živá. Věděla jsem, že něco musím změnit. 

Rozhodla jsem, že chci žít a poznat, o čem život je. Odstěhovala jsem se na Bali. Z mého procesu vnitřní léčby vyplynul můj dar. Sama jsem našla vlastní zdroj síly. Zjistila jsem, že k tomu samému umím pomoci i druhým.

lucie aujeská 50
Přečíst celý příběh

Narodila jsem se v bývalém Československu v průběhu komunistické éry. Vyrostla jsem v hluboce rozpolcené zemi, která procházela těžkou politickou a občanskou krizí. Svoboda myšlení a vyjádření nebyla vítána. Žilo se v tiché poslušnosti a já zůstávala tiše s hlavou sklopenou. Dělala jsem to, co se po mně chtělo. 

Vždy jsem byla „hodné“ dítě. Život mi však připadal drsný a krutý. Nebylo v něm místo pro soucit nebo kolektivní intimitu. Útisk se pro většinu lidí stal běžnou součástí každého dne. Zdálo se, že disharmonie a nepochopení převzaly hlavní roli v dění. Nesoulad byl normou a zažívala jsem dospívání plné bezútěšnosti… v zoufalé snaze najít naplnění. 

O radost z dětských let jsem přišla za tragických okolností. Během svého raného dospívání jsem zakoušela psychické zneužívání. Stala jsem se obětí, ztratila svou sebehodnotu. Byla jsem v tak silné negativní spirále, že jsem nevěřila, že bych se z ní někdy mohla vymotat. 

Mé hledání životního naplnění mě zavedlo až pod roušku „duchovní“ sekty. Nic duchovního však v ní nebylo. Byla jsem nucena přizpůsobit se dogmatu a to pouze prohloubilo můj pocit odpojení od celého světa. Znovu jsem byla obětí psychického zneužívání. Rány z minulosti přišly k sobě a já spadla ještě hlouběji do destruktivního a sebeznevažujícího chování.

Mé probuzení se dostavilo v podobě hrozící téměř fatální autonehody. Přežila jsem. Zvolila jsem si změnu. Opustila jsem sektu, svou rodinu, zemi a vše, co jsem znala. Přišla jsem na Bali, aniž bych věděla, co chci. Věděla jsem však, co už ne.

Na Bali jsem konečně začala svůj proces uzdravování. Začala jsem se otevírat… a rozvíjet jako krásné poupě. Tančila jsem a cvičila jógu – propojila jsem se se svým tělem. Vzpomněla jsem si, jaké to je prožívat obyčejné všední radosti. Přeorientovala jsem se na zdravé raw potraviny, velice mi pomohly vyživit tělo i mysl.

Už mi jen zbývalo nasytit jen můj hlad po duchovnu. Zažila jsem tradiční šamanské léčitelství a to mě otevřelo mocné energii stvoření. Během následujících let jsem studovala a praktikovala všechno, co by mi pomohlo na cestě k sebeuzdravení. Vyléčila jsem rány, které mi dlouho bránily být sama sebou. Naučila jsem se odpouštět sobě… i těm, kteří mi ublížili.

Newsletter

Ať vám nic neuteče…

.
Terapie

S jakými tématy pomohu?

Sebeláska

 

Pátrání po vnitřním hlasu

Hledání mého pravého Já

Učení se sebelásce

Prohloubení intimity ve vztahu

Smyslnost a její uvědomění

 

Obavy z tělesné intimity

Objevení sexuálních hranic

Opětovné spojení s vlastní sexualitou po traumatu

Pocit bezpečí ve vlastním těle

Posílení sexuality

 

Sexuální sebedůvěra

Prozkoumávání sexuality

Potřeby a přání vašeho těla

Jak přijímat potěšení a vyjadřovat svá přání

Kontakt

Buďme ve spojení

12 + 9 =